Topsector Energie - Overlappende innovatieopgaven zichtbaar
Alle cases

Topsector Energie - Overlappende innovatieopgaven zichtbaar

Topsector Energie is een belangrijke speler rond innovaties in energietransitie en duurzaamheid. In een interactieve visualisatie maakten wij het speelveld en de missies duidelijk.

Ondernemers, onderzoekers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden werken aan technieken en methodieken waarmee klimaatdoelen behaald moeten worden. Met de nieuwste inzichten, technologieën, oplossingen in design en gebruik wil Topsector Energie innovatiekracht koppelen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen.

Om dit geheel voor álle verschillende betrokken partijen helder te krijgen, vroeg de organisatie aan Flatland om het speelveld overzichtelijk te maken.

Resultaat

Topsector Energie in beeld

Een enorme verduurzamingsopgave staat voor de deur!

Dat vergt innovatief en organiserend vermogen met nieuwe en bestaande technologie. De transitie draait natuurlijk niet om de technologieën en methodieken zelf, maar vooral om die toepasbaar te maken voor maatschappelijke doelen. Om oog te houden voor de maatschappelijke kansen en uitdagingen riep Topsector Energie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) in het leven.

Maar wat verstaat iedereen precies onder de programma’s, missies en thema’s?

In de eerste Clarity-fase maakten we de onderdelen en samenhang inzichtelijk.
In de eerste Clarity-fase maakten we de onderdelen en samenhang inzichtelijk.

Samenwerking experts vraagt gemeenschappelijke taal

Bij alle innovatieopgaven zijn top-experts betrokken; mensen die een enorme expertise hebben op een specifiek gebied. En met al die specialisten is samenhang en een gemeenschappelijke taal meer dan nodig, zodat juist de maatschappelijke missies centraal kunnen staan en mensen niet blijven steken in hun eigen jargon en methodieken.

We zochten naar overlap tussen de grote verscheidenheid aan missies, visies, thema’s, expertises en jargon. Visualisatie is een krachtig middel om tot een gedeeld beeld en taal te komen. Met alle partijen deden we sessies – apart en gezamenlijk – om tot 26 platen en één gezamenlijke visual te komen.

In de tweede Story-fase ontwerpen we een visueel verhaal.
In de tweede Story-fase ontwerpen we een visueel verhaal.

Overeenkomsten duidelijk door zelfde format

Alles in hetzelfde format was een flinke uitdaging. Het leek soms een “round peg in a square hole”. Natuurlijk was het makkelijker om aparte platen te maken, maar juist het gebruiken van eenzelfde stramien maakt alle raakvlakken zichtbaar. Met hetzelfde format hebben we alle 26 verschillende thema’s en missies geformuleerd en vormgegeven. Het dwingt alle specialisten om tot een gedeelde taal te komen.

Samen met alle teams visualiseerden we hun speelveld, en dat werd een gezamenlijke interactieve visual. De missies zijn nu niet in aparte pamfletten gegoten, maar het is nu één boek met meerdere hoofdstukken geworden.

Proces minstens zo waardevol als resultaat

Helder en waardevol, zo’n interactive. Maar onze echte meerwaarde was het samen ontwikkelen van het format. Want daardoor werd iedereen gedwongen om zijn opdracht door een andere lens te bekijken, en zijn missie op een eenvoudige manier te formuleren. Dat zorgt ervoor dat alle missies en stakeholders zichzelf en elkaar beter herkennen. Voor versnelling in de samenwerking.

Tool blijft levend document

Maar het project is nog zeker niet klaar. Dit format zorgt voor kruisbestuiving, en geeft input aan nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingen. Zo worden de tekeningen een tool om mee te blijven werken, ook de komende jaren.

Samenwerken in innovatie

Topsector interactive

Senior Visual Consultant

Niva van de Geer

Ben je benieuwd naar hoe wij jullie innovatievermogen in een stroomversnelling kunnen brengen?
Niva denkt graag met je mee!

Contact
Niva van de Geer

Andere Flatland Cases

ProRail - Werkvelden zichtbaar en duidelijk
Change

ProRail - Werkvelden zichtbaar en duidelijk

Voor deze complexe organisatie maakten we alle werkzaamheden, omgevingen en onderdelen overzichtelijk. Afdelingen op de kaart!

Lees meer
C-ARM - Verandertraject verhelderen
Change

C-ARM - Verandertraject verhelderen

Met visual storytelling vertel je een verhaal. Om een nieuw programma te verhelderen en iedereen bij de verandering te betrekken.

Lees meer
 Woonstad - Klantproces optimaliseren in een sprintweek
Innovatie

Woonstad - Klantproces optimaliseren in een sprintweek

Hoe verbeteren we klanttevredenheid van Woonstad-bewoners? In een sprintweek ontwierpen we samen de optimale klantreis.

Lees meer