Grenspark Groot Saeftinghe - Visie voor een uniek gebied
Alle cases

Grenspark Groot Saeftinghe - Visie voor een uniek gebied

Ingeklemd tussen de Schelde, de Antwerpse haven en het (Zeeuws-) Vlaamse achterland, ligt Grenspark Groot Saeftinghe. Met de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject ontstond een 'nieuw' gebied. Dat biedt unieke kansen voor natuur, biodiversiteit, recreatie en landbouw.

Alle kansen en mogelijkheden om de grensstreek op de kaart te zetten worden aangegrepen. Want Grenspark Groot Saeftinghe is meer dan een natuurgebied in de schaduw van de haven. Flatland werd gevraagd om een toekomstvisie over het gebied scherp te krijgen en te verhelderen met visualisaties.

Integrale en duurzame toekomstvisie

Het grenspark biedt de ruimte aan natuur, landbouw en haven. Niet naast elkaar, maar bij voorkeur in harmonie met elkaar. En met al die verschillende spelers (natuurbeheerders, boeren, beleidsmedewerkers en afgevaardigden uit de haven), was er behoefte aan een integrale toekomstvisie. Met plek voor recreatie en voor industrie, maar óok voor een zoektocht naar nieuwe, duurzamere landbouwmethoden.

Om die mooie woorden een beetje concreter te maken, maakten we met allerlei partijen (streekholders) heldere en sprekende visualisaties.

Zo kan een toekomstvisie er uit zien!

Interactive Grenspark

Een eerste schets om het gebied en de verschillende partijen in kaart te brengen.
Een eerste schets om het gebied en de verschillende partijen in kaart te brengen.

Project Bruine Kiekendief: op zoek naar meer biodiversiteit

In het Grenspark wordt volop geëxperimenteerd met maatregelen die de biodiversiteit stimuleren. Om de reguliere landbouw hiermee te helpen, is het Project Bruine Kiekendief opgestart. Kiezen voor geschikte gewassen en ‘nieuwe’ manieren van inzaaien, zorgt voor een vriendelijke habitat voor dieren als de Bruine Kiekendief.

Om landbouwers en beleidsmakers uit de streek te informeren en te enthousiasmeren, wilde men alle waardevolle tips in een visueel toekomstplan verwerken.

Digitaal konden we goed samen tekenen en direct feedback verwerken.
Digitaal konden we goed samen tekenen en direct feedback verwerken.

Samenwerking en co-creatie streekholders

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het in kaart brengen en visualiseren van alle onderwerpen, thema’s en spelers in het gebied. Dat deden we samen met de boeren, de streekholders, natuurbeheerders, mensen die meedenken met de grensregio, Provincie Zeeland en de EGTS, een partner uit Vlaanderen.

Dat vergde meerdere sessies en een hoop tijd, want het is nog best een uitdaging om veel partijen tegelijkertijd aan tafel te krijgen. Maar omdat we dit jaar allemaal vanuit huis werkten, ging dat met online sessies eigenlijk vrij gemakkelijk.

Tijdens de Validate-sessie werkten we met klanten aan de laatste details.
Tijdens de Validate-sessie werkten we met klanten aan de laatste details.

De interactive zorgt ervoor dat de schat aan informatie en verschillende initiatieven overzichtelijk bij elkaar komen. Het inspireert om met andere ogen naar het gebied te kijken, om te zien wat er allemaal achter zit en welke bijzondere samenwerkingsverbanden het Grenspark mogelijk hebben gemaakt.

Naast de visualisatie zelf, is ook de onderlinge uitwisseling en het gesprek tussen alle partijen een grote opbrengst! Het Grenspark biedt een participatieplatform waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan. Samenwerken levert zoveel op!

In meerdere co-creatie sessies kwamen we tot een prachtig resultaat.
In meerdere co-creatie sessies kwamen we tot een prachtig resultaat.
Zo kan een toekomstvisie er uit zien!

Grenspark Groot Saeftinghe

Resultaat: de interactive inspireert en activeert!

De interactive is eigenlijk een hele grote zoekplaat om alles in het gebied te kunnen zien. Leuk voor de bezoeker van het Grenspark om in te duiken en allerlei dingen te ontdekken over het gebied. En tegelijk inspireert het alle stakeholders en geïnteresseerden om een beeld te vormen van mogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Dit is het effect van visualiseren: een krachtige manier om een complex plan te verhelderen, concreet te maken en mensen actief te betrekken.

De streekholders zijn enthousiast over het resultaat: alle complexiteit komt bij elkaar in één beeld. En ze zijn blij dat het gebied zo herkenbaar is; dit is Grenspark Groot Saeftinghe!

De rugstreeppad en zonnetrein al gezien?

Ontdek alle details

senior visual consultant

Govert van der Heijden

Ben je benieuwd naar hoe wij de toekomstvisie van jouw omgeving inspirerend in kaart kunnen brengen?
Neem contact op met Govert.

Email
Govert van der Heijden

Andere Flatland Cases

 NLWorks - Corporate story helder met animaties
Innovatie

NLWorks - Corporate story helder met animaties

Het ontwikkelen van visuals dwingt om tot essentie van je corporate story te komen. "Nu snap ik eindelijk wat jullie doen!"

Lees meer
ProRail - Werkvelden zichtbaar en duidelijk
Change

ProRail - Werkvelden zichtbaar en duidelijk

Voor deze complexe organisatie maakten we alle werkzaamheden, omgevingen en onderdelen overzichtelijk. Afdelingen op de kaart!

Lees meer
TU Delft - Visualisaties voor Global Drinking Water
Innovatie

TU Delft - Visualisaties voor Global Drinking Water

TU Delft steunt onderzoeksprojecten op het gebied van watervoorziening. Met tekeningen maken we vraagstukken en resultaten helder en concreet!

Lees meer