Woongaard
Alle cases

Woongaard

Woongaard is een samenwerkingsverband van tien corporaties die gezamenlijk (hoofdzakelijk) sociale huurwoningen aanbieden op één platform. Het vormgeven van een gedeelde missie en visie is een uitdagende taak als je bestaat uit maar liefst tien entiteiten.

Er was enorm veel behoeften aan “samen”, maar het “hoe” en een concreet “waarom” ontbrak nog. Juist deze uitdaging heeft Woongaard aan Flatland voorgelegd. De vraag aan Flatland was of wij Woongaard konden helpen met het creëren van één gezamenlijk verhaal, waarin we de balans behouden tussen de individuele regionale autonomie van elke corporatie en tegelijkertijd duidelijkheid bieden aan woningzoekenden en samenwerkingspartners. Onderwerpen zoals dienstverlening, toewijzing van woningen en samenwerkingsstrategieën maken deel uit van dit complexe geheel.

Tijdens een claritysessie schetsen we de context
Tijdens een claritysessie schetsen we de context

Orientatie sessie

In samenwerking met het kernteam van Woongaard hebben we een middag besteed aan het schetsen van de context voordat we een aanpak voorstelden. Samen hebben we alle stakeholders geïdentificeerd en hun mate van invloed en betrokkenheid beoordeeld. Hierdoor konden we elke stakeholder een passende rol geven in het procesontwerp. Het draagvlak van de tien corporaties stond uiteraard centraal in dit ontwerpproces.

Het was een energiek proces en er is écht samen gewerkt.

Jolanda Kanters Coördinator Woongaard

Aan de slag

Ons startpunt in het brainstormproces was het verkennen van de wensen en dromen van medewerkers van de tien corporaties voor de toekomst van Woongaard. Er werd bijvoorbeeld veel gesproken over hoe duidelijk uitgedragen kan worden waar “de knip” zit tussen de dienstverlening van Woongaard, en het daarna huren van een woning bij één van de tien corporaties. Ook kwamen onderwerpen aan bod zoals het teamgevoel van Woongaard, het gebruik van verschillende IT systemen (en hoe toegankelijk deze zijn) en het gebruiksplezier van het platform.

Deze inzichten hebben we gevisualiseerd en vervolgens gebruikt als basis voor het toetsen van ideeën bij woningzoekenden. Wat vinden zij essentieel? De verkregen inzichten waren buitengewoon boeiend en hebben de tekening aanzienlijk versterkt.

Woongaard- Het proces
Woongaard- Het proces

Resultaat

De laatste fase van ons proces omvatte het opnieuw toetsen van de tekening bij de medewerkers. Hoewel zij gedurende het proces op de hoogte werden gehouden van de voortgang, wilden we hen nog eenmaal uitdagen om kritisch te kijken naar de tekening. Met deze laatste feedback hebben we uiteindelijk de definitieve versie van de praatplaat vastgesteld. Wil je praatplaat beter bekijken? Je vindt ‘m hier in hogere resolutie. 

Het eindresultaat
Het eindresultaat

Reflectie

Samen met het kernteam hebben we teruggeblikt op het gehele proces. Aangezien de teamleden werkzaam zijn bij verschillende corporaties, konden we vanuit diverse perspectieven de effecten horen. Wat vooral opvalt, is dat de tekening en de strategie niet alleen richting bieden en duidelijkheid verschaffen, maar dat de grootste winst ligt in het gevoel dat het proces heeft opgeroepen. Margriet Gruiters, Adviseur Strategie en Beleid bij Bazalt Wonen, vat samen: “Je merkt dat men bij het koffieautomaat praat in de ‘wij’-vorm. We voelen ons veel meer een collectief dan ooit. Waar we eerst dachten dat we allemaal iets anders wilden, blijkt dat we ons eigenlijk allemaal willen inzetten voor dezelfde doelen.”

Contact

Nanne Uffen

Meer weten over dit project of verder praten over een visuele tool voor jullie vraagstuk? Neem contact op met Nanne, zij vertelt je er graag over.

Mail Nanne
Nanne Uffen

Andere Flatland Cases

Gemeente Rotterdam - Gesprekskaarten voor hulpverleners
Change

Gemeente Rotterdam - Gesprekskaarten voor hulpverleners

Huiselijk geweld: een heel kwetsbaar en moeilijk onderwerp om over te praten. Helemaal met mensen die minder taalvaardig zijn. Voor de Gemeente Rotterdam ontwikkelden we een kaartenset.

Lees meer
Green Real Estate - Missie en visie van hele bedrijf in beeld
Strategie

Green Real Estate - Missie en visie van hele bedrijf in beeld

Kernwaarden en missie inzichtelijk krijgen? Met onze visualisaties kon dit familiebedrijf hun gezamenlijke doelen en visie helder formuleren.

Lees meer
Evides - Meer kijk op veiligheid en preventie
Change

Evides - Meer kijk op veiligheid en preventie

Inefficiëntie in samenwerking en schades kosten veel geld. Hoe zorg je dat iedereen preventie vroeg op het netvlies heeft?

Lees meer