Alzheimer Nederland - Strategie regionale hulp
Alle cases

Alzheimer Nederland - Strategie regionale hulp

Alzheimer Nederland zet zich in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. Want het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar naar een half miljoen.

Alzheimer Nederland biedt ondersteuning, belangenbehartiging en voorlichting aan mensen met dementie, mantelzorgers en direct betrokken partijen. De landelijke organisatie is bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor de komende jaren. Dat doen ze samen met alle 48 lokale afdelingen uit het hele land.

Hoe zorg je voor een heldere gezamenlijke strategie, die onderlinge verbondenheid vergroot, en tegelijkertijd ruimte laat voor regionale verschillen?

Uitdaging: een gedeeld verhaal met ruimte voor verschillen

Hoe kom je tot een strategie, die zowel beroepskrachten van het landelijk bureau én de vrijwillige krachten van de lokale afdelingen uitdaagt? Hoe neem je groep met grote verschillen (ook in digitale vaardigheden) mee? En hoe geef je ruimte aan de soms complexe dynamiek die deze onderlinge verschillen met zich meebrengt? Oftewel: Hoe bouw je een gedeeld verhaal, dat zowel verbondenheid en helderheid geeft, als ook ruimte voor individuele verschillen en behoeften?

Alzheimer Nederland en Flatland ontwikkelden samen een traject, om in co-creatie met alle lokale afdelingen tot één gezamenlijke strategie over regionale hulp te komen.
Met als extra doel: het versterken van onderlinge betrokkenheid.

Traject en begeleiding in meerdere stappen

Het proces bestond uit drie stappen: het in beeld brengen van de contouren van de strategie, de digitale co-creatie bijeenkomst en een consolidatiesessie. Tijdens de digitale co-creatie bijeenkomst sloten alle lokale afdelingen aan. Flatland faciliteerde hierbij zowel de technische kant als het voorzitterschap. Hierdoor had Alzheimer Nederland handen vrij om écht met de inhoud bezig te zijn.

Het landelijk bureau trapte af met een schets van de strategie en vijf strategische speerpunten. Dit geeft helderheid over de gezamenlijke richting. Break-out groepen gingen in gesprek over hoe alle 48 afdelingen hier vorm en invulling aan kunnen geven. Hoe vervul je nu jouw rol als inspirator en activator van kennis van dementie naar het algemeen publiek? Wat helpt je en wat hindert je hierin?

In de eerste Clarity-sessie ontwerpen we samen het hele traject.
In de eerste Clarity-sessie ontwerpen we samen het hele traject.

Ambities met elkaar delen

De deelnemers deelden allerlei ideeën met elkaar. Kunnen we geen trainingen of voorlichting organiseren voor het grote publiek, zodat we bijvoorbeeld jongeren en de buurt betrekken bij een dementie-vriendelijke gemeenschap? Zodat ze weten wat ze te doen staat als ze mensen met dementie tegenkomen in hun dagelijks werk? En, hoe kunnen we in 2025 een ervaringsdeskundige een vaste plek geven in onze afdelingen?

De tekeningen gaven zo een podium aan goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, zoals een theesessie in de moskee en het wereld-kookcafé om inclusiviteit te bevorderen. Inspirerend voor andere afdelingen. Op deze manier ontstond er gezamenlijkheid én ruimte voor individuele inbreng van lokale afdelingen.

Visualiseren zorgt voor gezamenlijkheid

Door alles te tekenen worden denkbeelden van iedereen zichtbaar. En juist dát is enorm waardevol in groepsprocessen. Het geeft inzicht in de verschillen én overeenkomsten binnen de groep. En brengt gelijkwaardigheid, doordat alle stemmen zichtbaar worden. Ook die van de mensen die verbaal (of digitaal) minder op de voorgrond treden. Als deelnemer kun je letterlijk je eigen stem terug zien in het grote geheel.

In plaats van dat mensen ideeën gaan stapelen, bouwen ze – doordat het visueel en inzichtelijk wordt – voort op elkaars ideeën. Ze scherpen elkaars voorstellen aan en zo ontstaan vernieuwende ideeën. Deze methode maakt creativiteit los én draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap.

Motiverende kracht voor groepsprocessen

Ook maakt visualiseren abstracte thema’s invoelbaar en concreter. Zo ging één van de strategische speerpunten over het bevorderen van inclusiviteit. Bij veel afdelingen resoneert de wens hiermee aan de gang te gaan, maar is het een uitdaging om een eerste stap te zetten. In discussies over zulke thema’s kan visualiseren voorkomen dat een groep verzandt in semantiek en definitiekwesties. En dat helpt perspectieven op elkaar af te stemmen en in de actiemodus te komen.

Al tekenend werd de gemene deler steeds zichtbaarder. De ideeën gingen leven. Resultaat: onderlinge herkenning tussen de afdelingen, waardevolle input voor het landelijk bureau en een heldere, gezamenlijke strategie.

senior visual thinker

Yara Rietdijk

Weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen? Neem contact op met Yara! Ze denkt graag met je mee.

Email Yara
Yara Rietdijk

Andere Flatland Cases

 Woonstad - Klantproces optimaliseren in een sprintweek
Innovatie

Woonstad - Klantproces optimaliseren in een sprintweek

Hoe verbeteren we klanttevredenheid van Woonstad-bewoners? In een sprintweek ontwierpen we samen de optimale klantreis.

Lees meer
C-ARM - Verandertraject verhelderen
Change

C-ARM - Verandertraject verhelderen

Met visual storytelling vertel je een verhaal. Om een nieuw programma te verhelderen en iedereen bij de verandering te betrekken.

Lees meer
CCS - Ambities in visueel jaarplan
Strategie

CCS - Ambities in visueel jaarplan

Supersnel een strategie ontwikkelen? Het kan met behulp van visual thinking! Een sprint voor softwareontwikkelaar CCS resulteerde in een visueel jaarplan.

Lees meer