Fairtrade International - Strategie ontwerp
Alle cases

Fairtrade International - Strategie ontwerp

NGO's hebben meestal een hele duidelijke missie. Maar daarnaast is er ook een gedegen strategisch plan nodig om heldere keuzes te kunnen maken voor de komende jaren. We hielpen Fairtrade International met hun strategie.

Fairtrade International bestaat uit veel kleine, nationale organisaties. Ook werkt het bedrijf met een grote groep kleinere producenten en producentenorganisaties. Best een uitdaging om hiermee een gezamenlijke en concrete afstemming te bereiken, maar daarom des te belangrijker om een duidelijke koers te bepalen. Samen met consultancybureau SRI, gespecialiseerd in strategieontwerp voor NGO’s, hebben we een traject bedacht en doorlopen om tot een sterke en flexibele strategie te komen.

Uitgebreid traject met alle partijen

Alle belanghebbenden werden betrokken bij het ontwerpproces van de strategie. Ook al lijkt het onmogelijk om zoveel mensen bij de besluitvorming te betrekken, het duidelijk communiceren van elke stap houdt deze grote en gevarieerde doelgroep toch betrokken. Visuele ondersteuning bij dit proces zorgt er voor dat alle vraagstukken en uitdagingen helder worden, voor iedereen.

Fairtrade International was een jaar bezig met het vormgeven van hun strategie. Aan ons de taak om dit proces visueel te ondersteunen. Dat deden we op allerlei manieren: van werkvormen voor de directiesessies, tot persona’s en scenario’s uitdenken en het vastleggen van alle output voor de bredere doelgroep.

Hier zie je de verschillende fases en deliverables van het hele traject.
Hier zie je de verschillende fases en deliverables van het hele traject.

Stop and think

Ook al zijn mensen in de waan van de dag druk bezig om een organisatie te runnen, toch is het ontzettend belangrijk om af en toe even stil te staan en je koers te herijken. Een strategisch plan helpt om capaciteiten, trends, problemen en middelen te begrijpen. Fairtrade International deed dat niet zomaar! Diepgaande, participatieve stakeholder-dialoog resulteerde in belangrijke inzichten in de relevantie, impact, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van de organisatie.

In verschillende sessies haalden we inzichten op in de belangrijkste bestaande en toekomstige trends en hoe Fairtrade extern wordt gezien. Alles werd grondig aangepakt, met literatuuronderzoek plus trendanalyse op politiek, economisch, sociaal, technologisch, juridisch en milieugebied. En tegelijkertijd wereldwijde en regionale enquêtes, interviews, focusgroepen en thematische bijeenkomsten en vergaderingen.

Samen sta je sterker

Fairtrade wil de positie van kleinschalig werkende boeren helpen versterken. Krachtenbundeling is de eerste, onmisbare stap in dat proces. Fairtrade werkt daarom met organisaties, nooit met individuele boeren. En als samenwerking je kracht is, is die natuurlijk ook essentieel in het bepalen van je strategie. De ontwikkeling en validatie van de strategie werd daarom met verschillende groepen belanghebbenden gedaan.

Allereerst onderzochten we alle verschillende doelgroepen en partijen. Het ontwikkelen van een persona zorgt voor diepgaande kennis van je doelgroep. Juist de doelen, motivaties en frustraties zijn belangrijk om de persona volledig te begrijpen en daarmee gerichtere keuzes te kunnen maken. Alle bevindingen waren relevant om vier scenario’s te ontwikkelen, die onderzocht, herzien en verbeterd werden.

Scenario's maken de toekomst voorstelbaar

Bij het zoeken van antwoorden en het bepalen van een koers voor de komende jaren, komen er veel onzekere factoren op ieders pad. De kunst is om niet weg te lopen voor deze onzekerheden, maar om te proberen er een beeld bij te krijgen, zodat je er rekening mee kunt houden bij het bepalen van de strategie. Op welke ‘early warning’ signalen moet je letten om te zien in welke richting jouw markt zich ontwikkelt?

Vier zorgvuldig uitgedachte scenario’s geven een idee welke richting Fairtrade op kan gaan. Flatland werkte deze uit in tekeningen, waardoor mensen zich nog beter een voorstelling kunnen maken van zo’n imaginaire wereld.

 

Scenario’s maken is stap één, een strategie kiezen en acties formuleren zijn noodzakelijke vervolgstappen. Welke strategische opties heeft de organisatie in elk van de scenario’s en met welke ga je daadwerkelijk aan de slag? Wat wil je nu in gang zetten om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Hele relevante vragen die enkele maanden later extra nuttig bleken te zijn.

We zijn er trots op dat we deel uit maakten van het proces dat Fairtrade International een strategie heeft opgeleverd die, in hun eigen woorden: “Ons de flexibiliteit heeft gegeven om te reageren op een crisis die niemand destijds had kunnen voorzien: de Covid-crisis”.

Contact

Vera Buitenhuis

Meer weten over dit bijzondere project? Neem contact op met Vera, ze vertelt je er graag over.

Email
Vera Buitenhuis

Andere Flatland Cases

Stedin - Duurzaamheidsstrategie levend en inspirerend
Change

Stedin - Duurzaamheidsstrategie levend en inspirerend

Duurzame bedrijfsvoering: klinkt mooi, maar wat betekent dat voor alle werknemers? We ontwikkelden visuele middelen om de hele organisatie mee te krijgen.

Lees meer
Topsector Energie - Overlappende innovatieopgaven zichtbaar
Innovatie

Topsector Energie - Overlappende innovatieopgaven zichtbaar

Samenwerking vraagt een gemeenschappelijke taal! Door te visualiseren maakten wij raakvlakken duidelijk.

Lees meer
 NLWorks - Corporate story helder met animaties
Innovatie

NLWorks - Corporate story helder met animaties

Het ontwikkelen van visuals dwingt om tot essentie van je corporate story te komen. "Nu snap ik eindelijk wat jullie doen!"

Lees meer