Brown paper sessie
Alle diensten

Brown paper sessie

Een brown paper sessie is een bepaalde manier van werken waarbij je als team gezamenlijk een model, proces of probleemstelling visueel in kaart brengt. De term brown paper komt van het stuk bruin papier dat oorspronkelijk gebruikt werd voor dergelijke sessies. Wij gebruiken dat nog steeds, hoor. De felle post-it’s vallen op tegen de bruine achtergrond! Op een groot stuk van dit soort bruin papier wordt letterlijk een model of een proces of een verbetertraject van jouw team, van je afdeling of van een hele organisatie gevisualiseerd.

Een brown paper sessie is een vorm van visual thinking waarbij je met een beeldende manier van werken alle gezichten dezelfde richting op krijgt. Op deze manier houd je productievere strategiesessies, zorg je ervoor dat iedereen zich meer betrokken voelt bij een proces waardoor je verandering activeert en je een innovatie kunt versnellen.

Brown paper sessie

Hoe kunnen we je helpen?

Wij zijn Flatland Agency en wij helpen jou en je team om van je strategie een helder, sterk verhaal te maken dat mensen vol enthousiasme in beweging zet. Dat doen we zonder pagina’s vol jargon en buzzwords, maar door tekeningen! ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’ is een begrip, maar wist je dat wat we zien 60.000 maal zo snel verwerkt wordt als wat we lezen? En dat het ook nog eens 65% beter onthouden wordt? Onze definitie van een strategie is dan ook: een helder beeld dat de essentie vat en wat de héle organisatie weet te benoemen.

Hoe werkt dat? Zo’n Brown Paper sessie?

In de eerste plaats is het belangrijk om te identificeren welk probleem centraal staat. Welke verandering wil je teweeg brengen? Welke strategie wil je ontwerpen? Welke verandering ga je activeren? Dit is het startpunt van de Brown Paper sessie en helpt jou team om betekenisvolle en constructieve gesprekken te (laten) voeren. 

Betrek deelnemers door hen post-its te geven; iedere deelnemer een eigen kleur! Laat hen meedenken in de stappen die gezet moeten worden om het proces succesvol te doorlopen of om het probleem succesvol op te lossen. Door de geleverde input te groeperen worden stappen zichtbaar en maakt het het makkelijker om deze stappen om die strategie of verandering te visualiseren. Wij begeleiden jouw sessie, niet door de les te lezen. Maar juist door te inspireren, uit te dagen en te stimuleren. Door de kracht van design te benutten brengen we ideeën op een creatieve manier tot lezen. Alleen op deze manier wordt je Brown Paper sessie een succes! 

Brown paper sessie
Brown paper sessie

Waarom een brown paper sessie? 

Er zijn tal van redenen te noemen waarom een brown paper sessie werkt voor jouw organisatie of team. 

  • Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Door te tekenen en visueel te werken kun je op een krachtige en snelle manier je ideeën delen. 
  • Door je gehele team te betrekken maak je van je teamleden niet alleen uitvoerders maar juist ook bedenkers. Door samen met het team een nieuwe weg voor jouw organisatie uit te stippelen, leggen we de verantwoordelijkheid bij degenen die hem moeten bewandelen.
  • Door deze co-creatie creëer je ownership en kun je toekomstgericht gaan werken. 

Meer weten over een brown paper sessie? 

Wil je meer over een brown paper sessie? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden van Flatland om een dergelijke sessie te organiseren/begeleiden?

Neem contact met ons op om een kennismakingsgesprek met elkaar in te plannen.